पोषण तथा आहार विज्ञान

कहा हुन्छ पोषण तथा आहार विज्ञानको अध्यापन ?

नेपालमा दुई विश्व विद्यालयका दुई वटा क्याम्पसमा पोषण तथा आहार विज्ञान पढाई हुने गरेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तरगत केन्द्रिय प्रविधि क्याम्पसमा पोषण तथा...

के तपाई पोषणविद / डाइटिसियनको खोजीमा हुनुहुन्छ?

Meet with expert dietitian

के तपाई कुनै ठगिमा पर्नु भयो ? खानेकुरा, पोषण वा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कुनै गुनासो÷उजुरी छ ?