spot_img

शरिरको बोसो

शरिरको बोसो

require
require require
require  

Your body fat is ......

DescriptionWomenMen
Recommended amount:20-25%8-14%
Adults in United States, average :22-25%15-19%
Obese :30+%25+%

यो एपले तपाईले इन्ट्रि गर्नु भएको उचाई र तौलका आधारमा तपाईको शरिरको बोसोको अनुमानित प्रतिशत निकाल्दछ । तर शारीरिक सक्रियता अनुसार शरिरको बोसो र मांसपेशिको अनुपात फरक पर्ने हुदा यसले सकैलाई सहि नतिजा नदिन सक्छ । यो हिसाब तौलका आधारमा गरिने सामान्य अनुमान मात्र हो । विस्तृत जानकारीका लागि विज्ञ डाइटिसियनको सल्लाह लिनु पर्दछ ।