spot_img

प्रोटिन आवश्यकता

प्रोटिन आवश्यकता

require
age should be in 14 to 80 range
require require

You should take ...... of protein per day

यस यपले तपाईको तौल, उचाई, उमेर र शारीरिक सक्रियताका आधारमा तपाईको दैनिक प्रोटिनको आवश्यकता निकाल्दछ । शरिरको बृद्धि विकासमा नभई नहुने प्रोटिन तौलको घटबढी गर्नका लागि, मांसपेशिहरु बढाउनका लागि पनि मुख्य पोषक तत्व भएकाले यस हिसावमा उक्त कुरालाई पनि विचार गरिएको छ । प्रोटिनको श्रोत र विस्तृत जानकारीका लागि र्पोटलभित्रका टिप्स वा अन्य सान्दर्भिक सामग्री पढ्नुहोस् अथवा विज्ञ डाइटिसियनको सल्लाह लिनु पर्दछ ।