spot_img

पानीको आवश्यकता

पानीको आवश्यकता

require require

you should drink ...... of water per day

पानी हाम्रो शरिर सञ्चालनका लागि नभई नहुने तरल हो । यस एपले तपाईको तौल, उचाई, मौसम र शारीरिक सक्रियताका आधारमा तपाईले दैनिक पिउनु पर्ने पानीको मात्रा निकाल्दछ ।